• Home
  • About Us
  • Locations
  • Practices
  • Lawyers
  • Seminars
  • Publications
  • Careers

Home > Topics > Topics : 2020 > High evaluation received in the 2021 Edition of "The Best Lawyers in Japan"

Main content starts here.

April 9, 2020

High evaluation received in the 2021 Edition of "The Best Lawyers in Japan"

Awards

124 lawyers from Nagashima Ohno & Tsunematsu were included in the 2021 Edition of The Best Lawyers in Japan (Top Listed National Award).

In addition, NO&T received "Law Firm of the Year" in the categories of Litigation and Tax Law, and the following three lawyers were selected as "Lawyer of the Year" in each practice area.

Soichiro Uno - International Business Transactions
Satoshi Inoue - Financial Institution Regulatory Law
Naoki Iguchi - Construction Law

For more details, please refer to the Best Lawyers Website Open external link in a new window.

Antitrust / Competition Law

Jun Naitoh, Eriko Watanabe, Kaoru Hattori, Yoshitoshi Imoto, Yusuke Kaeriyama, Ryohei Tanaka

Arbitration and Mediation

Jun Naitoh, Hisaya Kimura, Naoki Iguchi, Oki Mori, Takayuki Fujii

Asset Finance Law

Satoshi Inoue, Naohiro Nishimura

Banking and Finance Law

Toshio Kobayashi, Minoru Ota, Fumihide Sugimoto, Takao Higuchi, Satoshi Inoue, Shinichi Matsui, Hiroyuki Ishizuka, Jiro Mikami, Taku Umezawa, Terukazu Katsuyama, Kazuya Ogawa, Hironori Matsuo, Yoshifumi Shimoda

Capital Markets Law

Toshio Kobayashi, Hidetaka Mihara, Fumihide Sugimoto, Satoshi Inoue, Miyuki Ishiguro, Hiroyuki Ishizuka, Masaki Konishi, Masatsura Kadota, Shinichi Araki, Atsushi Yamashita, Sosuke Kimura, Motoki Saito

Construction Law

Naoki Iguchi

Corporate and M&A Law

Hisashi Hara, Tohru Nakajima, Kenichi Fujinawa, Ryuji Sakai, Soichiro Uno, Seiichiro Umeno, Hiroki Inoue, Hiroshi Mitoma, Yuko Tamai, Kazuo Mizutani, Kei Asatsuma, Tomohiko Iwasaki, Kayo Takigawa, Tsuyoshi Shimizu, Soichiro Fujiwara, Kei Okubo, Ryo Okubo, Kensuke Suzuki, Atsushi Yamashita, Shuichi Nishimura, Kosuke Hamaguchi

Corporate Governance & Compliance Practice

Hideaki Kobayashi, Fumihide Sugimoto, Jun Kanda, Takayoshi Tao, Akihisa Shiozaki, Tatsuya Okano, Keiji Tokujiya, Yoshihiko Matake, Kiyoshi Sudo, Kazuaki Nishida, Daisuke Fukamizu, Atsushi Iritani

Criminal Defense

Toshihiko Itami, Hideaki Kobayashi, Jun Naitoh, Hisaya Kimura, Akihisa Shiozaki

Energy Law

Minoru Ota, Jiro Mikami, Naoki Iguchi

Financial Institution Regulatory Law

Fumihide Sugimoto, Satoshi Inoue, Taku Umezawa, Kensuke Suzuki, Atsushi Sakai, Ohki Mizuno

Fintech

Keiji Tonomura

Information Technology Law

Masato Tanaka, Yoshimi Ohara, Takahiro Yamauchi, Kenji Tosaki

Insolvency and Reorganization Law

Nobuaki Kobayashi, Satoshi Inoue, Jiro Mikami, Yosuke Kanegae, Yutaka Kuroda, Tomohiro Okawa

Insurance Law

Keitaro Oshimo

Intellectual Property Law

Kazuo Ohtake, Masato Tanaka, Takahiro Yamauchi, Kenji Tosaki, Shunji Matsuda, Shinsuke Hiratsu

International Aribtration

Yoshimi Ohara, Hiroki Aoki

International Business Transactions

Soichiro Uno, Hiroki Inoue, Yuko Tamai, Satoshi Moriguchi, Kayo Takigawa, Motohiro Yanagawa, Hironobu Tsukamoto, Junji Yamanaka, Hiroshi Tago, Kazuo Tsuiki, Yoshitoshi Imoto, Nobuo Fukui, Masanori Kawai, Shohei Sasaki, Keigo Sawayama, Yoshikazu Hasegawa, Yutaka Sakashita, Stephen Price

Investment and Investment Funds

Masatsura Kadota, Keiko Shimizu, Kensuke Suzuki

Labor and Employment Law

Masahiro Matsuoka, Jun Kanda, Norimitsu Arai

Life Sciences Practice

Kenji Utsumi, Kensuke Suzuki

Litigation

Jun Naitoh, Hisaya Kimura, Seiichiro Umeno, Masahiro Matsuoka, Jun Kanda, Norimitsu Arai, Kenji Tosaki, Hironobu Tsukamoto, Koki Yanagisawa, Atsushi Yamashita, Eriko Ogata, Hiroyuki Ebisawa

Privacy and Data Security Law

Akemi Suzuki

Private Equity, Private Funds and Venture Capital Law

Hiroki Inoue, Hiroshi Mitoma, Kei Asatsuma, Masaki Konishi, Ryo Okubo, Takashi Miyazaki

Product Liability Litigation

Junichi Ikeda

Project Finance and Development Practice

Takao Higuchi, Rintaro Hirano, Hiroshi Fujiwara

Real Estate Law

Hisashi Hara, Mami Ikebukuro, Shunpei Tanaka, Naohiro Nishimura, Kenji Utsumi, Jiro Mikami, Hiroto Inoue, Makoto Saito, Kiyoshi Honda, Yoshinobu Koyama, Shinichiro Horaguchi

Sports Law

Masato Dogauchi

Structured Finance Law

Mami Ikebukuro, Yoshikazu Sugino, Shunpei Tanaka, Satoshi InoueIchiro Oya, Naohiro Nishimura, Masayuki Fukuda, Fumiaki Ishii, Nobuyoshi Inujima, Motohiro Yanagawa, Takashi Tsukioka, Rintaro Hirano

Tax Law

Atsushi Fujieda, Shigeki Minami, Yushi Hegawa, Takashi Saida

Trade

Mitsuo Matsushita