• Home
  • About Us
  • Locations
  • Practices
  • Lawyers
  • Seminars
  • Publications
  • Careers

Home > Topics > Topics : 2020 > High evaluation received in Who's Who Legal: Japan 2020

Main content starts here.

September 28, 2020

High evaluation received in Who's Who Legal: Japan 2020

Awards

36 lawyers from Nagashima Ohno & Tsunematsu have been selected as leading practitioners in the following categories in Who's Who Legal: Japan 2020, published by Law Business Research Ltd.

For more details, please refer to the Who's Who Legal Website Open external link in a new window.

Arbitration

Yoshimi Ohara, Naoki Iguchi

Aviation

Atsushi Yamashita

Banking

Satoshi Inoue

Capital Markets

Hidetaka Mihara, Fumihide Sugimoto, Miyuki Ishiguro, Masatsura Kadota, Shinichi Araki, Atsushi Yamashita, Sosuke Kimura

Competition

Eriko Watanabe, Kaoru Hattori, Yoshitoshi Imoto, Yusuke Kaeriyama

Construction & Real Estate

Yoshikazu Sugino, Shunpei Tanaka, Naohiro Nishimura, Kenji Utsumi

Corporate Tax

Atsushi Fujieda, Shigeki Minami, Yushi Hegawa

Franchise

Kazuo Ohtake

Insurance & Reinsurance

Keitaro Oshimo

Intellectual Property

Yoshimi Ohara

Life Sciences

Kenji Utsumi, Kensuke Suzuki

Litigation

Hisaya Kimura, Masahiro Matsuoka

M&A and Governance

Kenichi Fujinawa, Hiroki Inoue, Hiroshi Mitoma, Kei Asatsuma

Private Funds

Keiko Shimizu

Product Liability Defence

Minoru Ota, Jun Kanda, Junichi Ikeda, Naoki Iguchi

Project Finance

Rintaro Hirano

Trade & Customs

Mitsuo Matsushita