• Home
  • About Us
  • Locations
  • Practices
  • Lawyers
  • Seminars
  • Publications
  • Careers

Home > Topics > Topics : 2013 > High evaluation from "Best Lawyers 2013"

Main content starts here.

April 17, 2013

High evaluation from "Best Lawyers 2013"

Awards

ShowLogo.jpg

The 2013 edition of the Best Lawyers in Japan has been announced, and the following lawyers have received high evaluation.

Antitrust / Competition

Eriko Watanabe

Arbitration and Mediation

Jun Naitoh

Asset Finance

Satoshi Inoue

Banking and Finance Law

Minoru Ota, Fumihide Sugimoto, Takao Higuchi, Satoshi Inoue, Jiro Mikami, Taku Umezawa

Capital Market

Hidetaka Mihara, Fumihide Sugimoto, Miyuki Ishiguro, Hiroyuki Ishizuka, Masaki Konishi, Masatsura Kadota

Corporate and M&A

Hisashi Hara, Kenichi Fujinawa, Tohru Nakajima, Ryuji Sakai, Soichiro Uno, Seiichiro Umeno, Hiroki Inoue, Hiroshi Mitoma, Yuko Tamai, Kei Asatsuma, Tomohiko Iwasaki, Ryo Okubo

Corporate Governance & Compliance

Takayoshi Tao

Energy

Naoki Iguchi

Financial Institution Regulatory Law

Fumihide Sugimoto, Satoshi Inoue, Taku Umezawa

Information Technology

Masato Tanaka, Yoshimi Ohara, Takahiro Yamauchi

Insolvency and Reorganization

Shintaro Takai

Insurance

Keitaro Oshimo

Intellectual Property

Ryoichi Mimura

International Business Transactions

Hiroki Inoue, Yuko Tamai, Hironobu Tsukamoto, Junji Yamanaka, Hiroshi Tago

Labor and Employment

Masahiro Matsuoka, Jun Kanda, Norimitsu Arai

Litigation

Jun Naitoh, Hisaya Kimura, Seiichiro Umeno, Jun Kanda, Norimitsu Arai

Project Finance

Takao Higuchi

Real Estate

Hisashi Hara, Shunpei Tanaka, Naohiro Nishimura, Jiro Mikami

Structured Finance

Shunpei Tanaka, Satoshi Inoue, Ichiro Oya, Naohiro Nishimura, Motohiro Yanagawa

Tax

Yuko Miyazaki, Atsushi Fujieda, Shigeki Minami, Takashi Saida

Trade

Mitsuo Matsushita