icon-angleicon-facebookicon-hatebuicon-instagramicon-lineicon-linked_inicon-pinteresticon-twittericon-youtubelogo-not
People

With one of the largest legal teams in Japan, we bring a wealth of practical knowledge focused on the singular purpose of providing high quality legal services.

Publications

Our lawyers have authored or co-authored a number of newsletters, articles, books and other materials covering a wide range of legal areas to address the latest legal developments and increasingly diverse and complex issues.

Seminars

We regularly hold seminars and offer lectures through various formats, such as online streaming.

SCROLL
TOP
Topics
Awards

High evaluation received in the 2025 Edition of “The Best Lawyers in Japan”

146 lawyers from Nagashima Ohno & Tsunematsu (“NO&T”) were included in the 2025 Edition of The Best Lawyers in Japan.

In addition, the following five lawyers were selected as “Lawyer of the Year” in each practice area.

Satoshi Inoue: Banking and Finance Law
Hiroki Inoue: International Business Transactions
Shigeki Minami: Tax Law
Masatsura Kadota: Investment and Investment Funds
Kenichi Fujinawa: Corporate and Mergers and Acquisitions Law

For more details, please refer to the Best Lawyers website.

Best Lawyers in Japan

Antitrust / Competition Law
Kaoru Hattori, Koki Yanagisawa, Yoshitoshi Imoto, Yusuke Kaeriyama, Ryohei Tanaka, Daisuke Fukamizu, Satoshi Ogawa, Nobuaki Ito, Jun Naitoh, Atsushi Iritani

Arbitration and Mediation
Yoshimi Ohara, Hironobu Tsukamoto, Naoki Iguchi, Oki Mori, Jun Naitoh, Hisaya Kimura

Asset Finance Law
Satoshi Inoue, Naohiro Nishimura, Motohiro Yanagawa

Banking and Finance Law
Fumihide Sugimoto, Takao Higuchi, Satoshi Inoue, Shinichi Matsui, Hiroyuki Ishizuka, Kei Asatsuma, Takayuki Matsunaga, Jiro Mikami, Motohiro Yanagawa, Taku Umezawa, Terukazu Katsuyama, Kazuya Ogawa, Hironori Matsuo, Yoshifumi Shimoda, Minoru Ota, Tsutomu Kobayashi

Capital Markets Law
Fumihide Sugimoto, Satoshi Inoue, Miyuki Ishiguro, Hiroyuki Ishizuka, Masaki Konishi, Masatsura Kadota, Shinichi Araki, Atsushi Yamashita, Kazuya Ogawa, Sosuke Kimura, Motoki Saito, Takashi Itokawa, Kyohei Mizukoshi, Yuichi Miyashita, Hidetaka Mihara

Construction Law
Naoki Iguchi

Corporate and Mergers and Acquisitions Law
Soichiro Uno, Seiichiro Umeno, Hiroki Inoue, Yoshimi Ohara, Hiroshi Mitoma, Kenji Utsumi, Yuko Tamai, Kazuo Mizutani, Kei Asatsuma, Tomohiko Iwasaki, Kayo Takigawa, Tsuyoshi Shimizu, Soichiro Fujiwara, Kei Okubo, Ryo Okubo, Akemi Suzuki, Kensuke Suzuki, Kazuo Tsuiki, Atsushi Yamashita, Shuichi Nishimura, Yasuhiro Kasahara, Kosuke Hamaguchi, Tomohiro Okawa,Hiromi Hattori, Kohei Mano, Shunsuke Minowa, Nobuhiro Anzai, Akihiro Tokura, Haseru Roku, Takahiro Oishi, Axel Kuhlmann, Tohru Nakajima, Kenichi Fujinawa, Hisaya Kimura, Ryuji Sakai, Atsushi Iritani

Corporate Governance and Compliance Practice
Fumihide Sugimoto, Jun Kanda, Takayoshi Tao, Tsuyoshi Shimizu, Yosuke Kanegae, Tatsuya Okano, Keiji Tokujiya, Yoshihiko Matake, Kosuke Hamaguchi, Takashi Suzuki, Kiyoshi Sudo, Ayumi Fukuhara, Kazuaki Nishida, Daisuke Fukamizu, Kazuki Tahara, Akihiro Tokura, Tomohiro Hen, Hideaki Kobayashi, Hisaya Kimura, Atsushi Iritani, Stephen Price

Criminal Defense
Hideaki Kobayashi, Jun Naitoh, Hisaya Kimura

Energy Law
Jiro Mikami, Yutaro Fujimoto, Tomohiro Koyasu, Minoru Ota

Financial Institution Regulatory Law
Fumihide Sugimoto, Satoshi Inoue, Taku Umezawa, Kensuke Suzuki, Atsushi Sakai, Ohki Mizuno, Hironori Matsuo, Hideaki Suda

Fintech Practice
Taku Umezawa, Keiji Tonomura

Information Technology Law
Yoshimi Ohara, Takahiro Yamauchi, Keiji Tonomura

Insolvency and Reorganization Law
Satoshi Inoue, Takahiro Yamauchi, Jiro Mikami, Yosuke Kanegae, Hiroshi Tago, Yutaka Kuroda, Kohei Okawa, Takashi Suzuki, Tomohiro Okawa, Nobuaki Kobayashi

Insurance Law
Keitaro Oshimo, Atsushi Sakai

Intellectual Property Law
Takahiro Yamauchi, Kenji Tosaki, Shunji Matsuda, Shinsuke Hiratsu, Tohru Nakajima

International Arbitration
Yoshimi Ohara, Koki Yanagisawa

International Business Transactions
Soichiro Uno, Hiroki Inoue, Yuko Tamai, Masayuki Fukuda, Satoshi Moriguchi, Kayo Takigawa, Nobuyoshi Inujima, Motohiro Yanagawa, Takashi Tsukioka, Hironobu Tsukamoto, Junji Yamanaka, Ryo Okubo, Akemi Suzuki, Hiroshi Tago, Kazuo Tsuiki, Yoshitoshi Imoto, Motohisa Nakagawa, Nobuo Fukui, Tadashi Yamamoto, Yu Wakae, Keiji Tokujiya, Yoshihiko Matake, Masanori Kawai, Shohei Sasaki, Keigo Sawayama, Yoshikazu Hasegawa, Kenji Horiuchi, Mayuko Tsujimoto, Wataru Matsumoto, Haseru Roku, Stephen Price

Investment and Investment Funds
Hiroyuki Ishizuka, Masatsura Kadota, Keiko Shimizu, Kensuke Suzuki, Shu Sasaki

Labor and Employment Law
Masahiro Matsuoka, Jun Kanda, Norimitsu Arai, Hironobu Tsukamoto, Satoshi Hosokawa

Life Sciences Practice
Kenji Utsumi, Kensuke Suzuki

Litigation
Seiichiro Umeno, Masahiro Matsuoka, Jun Kanda, Norimitsu Arai, Kenji Tosaki, Hironobu Tsukamoto, Koki Yanagisawa, Atsushi Yamashita, Eriko Ogata, Jun Naitoh, Hisaya Kimura

Media and Entertainment Law
Shinich Matsui

Privacy and Data Security Law
Akemi Suzuki

Private Equity, Private Funds and Venture Capital Law
Hiroki Inoue, Hiroshi Mitoma, Kei Asatsuma, Tomohiko Iwasaki, Masaki Konishi, Soichiro Fujiwara, Ryo Okubo, Takashi Miyazaki, Hiromi Hattori, Masaki Mizukoshi

Product Liability Litigation
Junichi Ikeda

Project Finance and Development Practice
Takao Higuchi, Shinichi Matsui, Jiro Mikami, Rintaro Hirano, Terukazu Katsuyama, Hiroshi Fujiwara, Shinichiro Horaguchi, Yoshifumi Shimoda, Yutaro Fujimoto, Yoshimune Muraji, Tomohiro Koyasu

Real Estate Law
Mami Ikebukuro, Shunpei Tanaka, Naohiro Nishimura, Kenji Utsumi, Jiro Mikami, Hiroto Inoue, Junji Yamanaka, Makoto Saito, Kiyoshi Honda, Yoshinobu Koyama, Shinichiro Horaguchi, Yoshifumi Shimoda, Shunsuke Minowa, Takashi Itokawa, Yoshihisa Watanabe

Structured Finance Law
Mami Ikebukuro, Shunpei Tanaka, Satoshi Inoue, Ichiro Oya, Naohiro Nishimura, Masayuki Fukuda, Nobuyoshi Inujima, Motohiro Yanagawa, Takashi Tsukioka, Rintaro Hirano, Hideaki Suda, Shinichiro Horaguchi

Tax Law
Shigeki Minami, Yushi Hegawa, Takashi Saida, Koichiro Yoshimura, Kenji Horiuchi, Tsutomu Endo

Technology Law
Keiji Tonomura

Trade Law
Mitsuo Matsushita

Lawyers

Mami Ikebukuro, Soichiro Uno, Seiichiro Umeno, Keitaro Oshimo, Fumihide Sugimoto, Shunpei Tanaka, Takao Higuchi, Satoshi Inoue, Hiroki Inoue, Shinichi Matsui, Miyuki Ishiguro, Ichiro Oya, Yoshimi Ohara, Masahiro Matsuoka, Hiroyuki Ishizuka, Jun Kanda, Naohiro Nishimura, Hiroshi Mitoma, Kenji Utsumi, Yuko Tamai, Norimitsu Arai, Takayoshi Tao, Masayuki Fukuda, Kazuo Mizutani, Junichi Ikeda, Satoshi Moriguchi, Takahiro Yamauchi, Kei Asatsuma, Tomohiko Iwasaki, Masaki Konishi, Kayo Takigawa, Kaoru Hattori, Takayuki Matsunaga, Jiro Mikami, Shigeki Minami, Nobuyoshi Inujima, Masatsura Kadota, Keiko Shimizu, Tsuyoshi Shimizu, Kenji Tosaki, Soichiro Fujiwara, Shunji Matsuda, Motohiro Yanagawa, Taku Umezawa, Takashi Tsukioka, Yushi Hegawa, Hiroto Inoue, Kei Okubo, Hironobu Tsukamoto, Junji Yamanaka, Naoki Iguchi, Ryo Okubo, Yosuke Kanegae, Takashi Saida, Makoto Saito, Akemi Suzuki, Kensuke Suzuki, Hiroshi Tago, Kazuo Tsuiki, Shinichi Araki, Yutaka Kuroda, Atsushi Sakai, Rintaro Hirano, Kiyoshi Honda, Koki Yanagisawa, Atsushi Yamashita, Yoshitoshi Imoto, Terukazu Katsuyama, Takashi Miyazaki, Oki Mori, Tatsuya Okano, Motohisa Nakagawa, Nobuo Fukui, Tadashi Yamamoto, Yu Wakae, Eriko Ogata, Yusuke Kaeriyama, Keiji Tokujiya, Yoshihiko Matake, Ohki Mizuno, Kazuya Ogawa, Masanori Kawai, Shohei Sasaki, Keigo Sawayama, Shuichi Nishimura, Hironori Matsuo, Kohei Okawa, Yasuhiro Kasahara, Yoshinobu Koyama, Hideaki Suda, Yoshikazu Hasegawa, Kosuke Hamaguchi, Shinsuke Hiratsu, Hiroshi Fujiwara, Satoshi Hosokawa, Shinichiro Horaguchi, Sosuke Kimura, Motoki Saito, Yoshifumi Shimoda, Takashi Suzuki, Kiyoshi Sudo, Ryohei Tanaka, Keiji Tonomura, Ayumi Fukuhara, Koichiro Yoshimura, Tomohiro Okawa, Shu Sasaki, Kazuaki Nishida, Hiromi Hattori, Daisuke Fukamizu, Yutaro Fujimoto, Kohei Mano, Shunsuke Minowa, Yoshimune Muraji, Nobuhiro Anzai, Takashi Itokawa, Satoshi Ogawa, Kazuki Tahara, Kenji Horiuchi, Nobuaki Ito, Tsutomu Endo, Mayuko Tsujimoto, Akihiro Tokura, Wataru Matsumoto, Kyohei Mizukoshi, Yuichi Miyashita, Haseru Roku, Yoshihisa Watanabe, Takahiro Oishi, Tomohiro Hen, Masaki Mizukoshi, Tomohiro Koyasu, Axel Kuhlmann, Hideaki Kobayashi, Tohru Nakajima, Kenichi Fujinawa, Jun Naitoh, Nobuaki Kobayashi, Hisaya Kimura, Ryuji Sakai, Hidetaka Mihara, Mitsuo Matsushita, Atsushi Iritani, Tsutomu Kobayashi, Stephen Price
Apply Select Practice Areas
Apply